SAINT GOBAIN ISOVER

DELFOI PLANNER ANVÄNDS PÅ ISOVER I BILLESHOLM SEDAN 2011

På Isover i Billesholm produceras både byggisolering och isolering för fordon. Den del av produktions-anläggningen som nyttjar Delfoi Planner producerar normalt  isolering för maskinrum, förarhytter och passagerarutrymmen i lastbilar, anläggningsmaskiner, tåg och bussar. Innan Delfoi Planner implementerades var produktionsplanerarna tvungna att sköta en hel del av kommunikationen med hjälp av “papper och penna” och använda Excel för att planera produktionen, interna ordrar och leveranser.

FÖRDELAR

 • Förbättrad transparens genom det visuella planeringsgränssnittet
 • Mindre papper och penna för kvalitets- och statusrapportering
 • Mindre spring i fabriken för att kontrollera status
 • Förbättrad prognos för övertid etc. med en längre planeringshorisont
 • Förenklad och mer exakt planering
 • Lättanvända “drag and drop” orders i Ganttchart

Citat från Ivan Dikic, Produktionsplanerare på Isover:

 • ”Delfoi Planner har gjort det betydligt lättare att planera”
 • “En av de bästa sakerna är den visuella översikten”
 • “Planner betyder också mycket för våra operatörer som själva kan vara med och kunna överblicka ordrar.”
 • “Innan vi hade Planner var det mycket papper och penna.”
 • “Med Delfoi Planner ser vi mycket tidigare om vi måste planera in extra skift till helgerna”

DELFOI PLANNER FUNKTIONALITET HOS ISOVER

 • Finplanering (Finite Scheduling) av ordrar på uppdragsnivå
 • Resurstilldelning och planering av operatörers arbetsscheman
 • Sekvensiering av produktionuppdrag
 • Planering, uppföljning och monitorering av uppdrag
 • Multi-site planering mellan olika produktionsenheter
 • Nedladdning av ordrar från SAP
 • Användarspecifikt val av språk, tillgängliga vyer och rättigheter

OM SAINT GOBAIN ISOVER

ISOVER är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens hem. Lösningar som gör livet bekvämare, mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som marknadsledare inom sina produktionsområden tar de ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Med innovativa konstruktioner uppfyller Isover framtidens behov och utvecklar ständigt nya lösningar; intelligent isolering, självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergi är några exempel.