CASE BRONTO SKYLIFT

PRODUKTIVITET OCH KVALITET VID BÅGSVETSNING OCH 3D-PLASMASKÄRNING

Bronto Skylift använder robotar vid både bågsvetsning och 3D-plasmaskärning. De svetsade och skurna styckena i stål används som lastbärande konstruktioner i lastbilsmonterade lyftanordningar med upp till 112 meters arbetshöjd. Lyftanordningarna består av en plattform som monteras på ett lastbilschassi och en därtill ansluten teleskopisk kranarm.

Nya produkter planeras hela tiden. För att de ska kunna tas i produktion snabbt och leveranssäkerheten ska hålla hög nivå är det viktigt att gallra bort allt sådant arbete som undergräver dessa mål.

Bronto Skylift skaffade mjukvaran Delfoi ARC för offline-programmering av sin svetsrobot och sin 3D-plasmaskärningsrobot. Med en och samma mjukvara planeras program för både bågsvetsningsroboten och plasmaskärningsroboten av märket Yaskawa. De svetsade produkterna består av oljetankar, stödben och skyddskåpor till stödben. De plasmaskurna komponenterna omfattar kranarmar och skyddskåpor till stödben.

ÖKAD MASKINTID

Företagets 3D-plasmaskärningsrobot hade en låg anläggningseffektivitet. Efter att offline-programmet implementerades har anläggningseffektiviteten förbättrats, och skärningskvaliteten är utomordentlig. Tidigare utgjorde den dåliga kvaliteten ett hinder för skärning i större utsträckning.

”Det var absolut rätt beslut att skaffa Delfoi ARC. Vi har bland annat kunnat effektivisera användningen av skärningsroboten. Den här veckan såg jag för första gången skärningsroboten arbeta live, och resultatet var bra – och hur många år har den inte stått där!”, konstaterar produktionsdirektör Markus Jaatinen om den nya programvaran. Plasmaskärningsroboten behöver inte alls köras in utan processen startas med en gång.

På frågan varför Bronto Skylift skaffade mjukvaran för offline-programmering svarar tillverkningschefen Mika Heinäkallio kort och gott: ”Vi ville ha ökad maskintid”. Att programmera bågsvetsningsroboten med hjälp av online-programmering för stödbenskyddskåporna tog tidigare 2–3 dagar i anspråk, dvs. sammanlagt upp till 45 timmar, i två arbetsskift. Under hela denna tid var roboten ur produktion.

För närvarande tar offline-programmeringen cirka 22 timmar, men det sker som kontorsarbete utan att svetsningsroboten behöver stannas. Det enda driftsstoppet sker när ett nytt program tas i bruk. Inkörningen görs under ett arbetsskift och tar cirka 7,5 timmar. Därefter är roboten klar för att svetsa en ny produkt. Det innebär en frigjord kapacitet på cirka 37 timmar för roboten.

OFFLINE-PROGRAMMERING HOS BRONTO SKYLIFT AB

Bild. Fyra experter från vänster: Mikko Blomster, Ville Katajisto, Jari Pahkala och Mikko Heinäkallio

Hos Bronto Skylift används mjukvaran av fyra experter, som i regel alla har tidigare erfarenhet av att programmera en robot med hjälp av online-programmering. Att förstå processen och kunna programmera roboten också i produktion har stor betydelse både vid offline-programmeringen och vid simuleringskontrollen av programmens felfrihet. Simuleringsmodellerna för bågsvetsningsrobotcellen och plasmaskärningscellen har båda kalibrerats för den precision som processen kräver. Ompositioneringen av arbetsstycken och själva processen orsakar alltid geometriska fel, vilka åtgärdas genom att man använder robotens brännare eller en trycksensor för mätning. I svetsprogrammen används alltid fogsöknings- och fogföljningsfunktioner. Med plasmaskärningsroboten korrigeras fel med hjälp av en trycksensor så att eventuella fel söks för en sida i sänder av den kranarm som bearbetas.

Innan produktionen inleds körs bågsvetsroboten in för att en sista gång säkerställa att programmet fungerar korrekt i produktionsroboten. Inkörningen tar ungefär ett arbetsskift i anspråk. Plasmaskärningsroboten behöver inte köras in utan 3D-skärningen inleds direkt efter att skärningsprogrammet laddats ned. Med nedladdning avses att det offline-programmerade och simuleringskontrollerade programmet lagras i arbetskön på robotens styrenhet.

Programmeringen utgår från 3D-produktmodeller och fixturer som planerats med Siemens NX och som läses in i offline-programmet i s.k. nativ-, dvs. NX-format. Delfoi ARC-mjukvaran används också för att analysera produkters svetsbarhet. Simuleringen är till stor hjälp när man på förhand vill försäkra sig om att en viss produkt kan svetsas och undvika att produkter som inte kan svetsas med roboten går i produktion. Programmerarna har i robotarnas simuleringsmodeller infört markeringar som beskriver robotaxlarnas positionering och som underlättar bland annat kollisionssimuleringar. Arbetet sker i samarbete med produktplanerarna. Enligt användarna är användargränssnittet snabbt och enkelt att använda.

TOPPKVALITET

Offline-programmerade program håller toppkvalitet. Vid bågsvetsning uppstår inte den trådlängdsvariation som är typisk vid online-programmering, utan tråden hålls under hela svetssträckan på önskat avstånd från fogspalten. Också brännarens vinkel hålls inom det angivna värdet under hela svetsningens eller skärningens gång. Kvalitetskontrollen blir bättre i takt med att nya svetsprogram tas fram. Väl beprövade processvärden sparas i mjukvarans WPS-databank där modellsvetsarna kan användas på nytt allteftersom motsvarande fogar programmeras in för nya produkter.

 

BRONTO SKYLIFT AB

Bronto Skylift är en global marknadsledare inom lastbilsmonterade lyftanordningar. Företagets lyftanordningar kan delas in i två produktgrupper utifrån produkternas ändamål: brand- och räddningsfordon och industrifordon. Under sin 50 år långa historia har Bronto Skylift levererat fler än 6 700 anordningar till brandkårer och företag i mer än 120 länder i hela världen. Företagets huvudkontor ligger i Tammerfors, Finland, och kranarmarna tillverkas i fabriken i Björneborg. Bronto Skylift har dotterbolag i Sverige, Tyskland, Schweiz och USA.