MSK Cabins


msk_kplinja.jpgmsk_kplinja_simumalli.jpg

MSK Cabins tehostaa tuotantoaan simuloinnin avulla

Ylihärmän ohjaamotehtaan hitsaamoon on suunniteltu muutoksia, joiden vaikutuksia hitsauskapasiteettiin, henkilötarpeeseen ja läpimenoaikoihin haluttiin selvittää simuloimalla:

 1. uusi tuoteperhe tulossa tuotantoon
 2. asiakkaan tuotantojärjestyksen tarkempi huomiointi
 3. komponenttien settikeräys

Simuloimalla tutkittiin muutosten vaikutukset kapasiteettiin ja läpimenoaikoihin ja kehitettiin alustavia suunnitelmia muutosten ottamiseksi käyttöön tuotannossa.

Linjan kuvaus

Hitsaamo koostuu kahdesta hitsauslinjasta, jotka yhdistyvät yhdeksi viimeistelyhitsaus- ja hiontalinjaksi. Hitsaamossa on seuraavat päävaiheet:

 • osien ladonta
 • moduuliosien hitsaus robotilla
 • ohjaamon kokoonpanohitsaus robotilla
 • viimeistelyhitsaus käsin
 • mittausasema
 • hiontalinja

Linjoja palvelee osien settikeräys. Lisäksi linjoilla on kaksi yhteistä vihivaunua.

Toteutus

Hitsauslinjasta rakennettiin tarkka simulointimalli. Mallilla voi simuloida, miten eri tekijät vaikuttavat kapasiteetin riittävyyteen ja läpimenoaikoihin. Tällaisia tekijöitä ovat mm.

 • työntekijöiden osaaminen ja työvuorot
 • tuotemixi
 • linjaohjaus
 • linjan lopusta on valmistuttava runkoja annetussa järjestyksessä. Linjaohjauksella ohjataan, missä järjestyksessä runkojen valmistus aloitetaan (vaikutus asetusaikoihin), kummalla linjalla rungot valmistetaan ja miten linjan sisällä olevia työjonoja ohjataan.
 • kokoonpanohitsauspöytien lukumäärä
 • kokoonpanohitsausjigien lukumäärä ja sijoitteluvaihtoehdot
 • häiriöt

Simulointimalli on MSK Cabins’in käytössä. Mallilla on jo ajettu useita satoja simulointiajoja. Malli tuottaa tarkkaa tietoa ja tunnuslukuja linjan toiminnasta ja sen avulla on tehty useita parannuksia linjan alkuperäiseen suunnitelmaan. Mallin avulla on saatu arvokasta tietoa mm. tuotemixin muutosten vaikutuksista kapasiteetin tehokkaampaan hyödyntämiseen.

MSK Cabins

60 vuoden kunnianhimoinen kehitystyö ja tinkimätön tekeminen on luonut maailmanluokan ohjaamovalmistajan. MSK Cabins todella tietää kaiken, mitä turvaohjaamoista tulee tietää. Pitkät asiakassuhteet ovat avoimuuden, suoraselkäisyyden ja rehdin toiminnan tulos. Pitkä kokemus tuo myös mukanaan itsevarmuuden, joka kannustaa haastamaan tutut toimintatavat. Kun MSK Cabins hallitsee ja ymmärtää kokonaisuuksia, asiantuntijuus säilyy toimittaja-asiakas-loppuasiakas-ketjussa koko organisaation läpi.

Lisää yhtiöstä: MSK Cabins 

Jaa tämä sivu

Ota yhteyttä


MSK Cabins hitsauslinjan simulointi