Delfoi Lean - tuottavuusprojekti


delfoi_lean_lowres.jpg 

Delfoi Lean on radikaalin tuottavuuden parantamisen mahdollistava projektimalli. Tuotantoresursseja lisäämättä on tuotanto lisääntynyt tai läpimenoaika lyhentynyt tyypillisesti yli 50%. Tuottavuuden vaikuttavuus voidaan todentaa simuloimalla yli 95% varmuudella. 

Delfoi Lean-palvelumallilla suunnitellaan  yritykselle yksilöllinen tuottavuuden kehitysratkaisu, joka perustuu simuloimalla verifioituun tulokseen yli 95%:n varmuudella. Delfoi on tehnyt tuottavuuden parannusprojekteja teollisuuteen vuodesta 1990 alkaen. Kykymme parantaa asiakkaittemme tuottavuutta perustuu kahdenkymmenen vuoden aikana ja sadoissa asiakasprojektissa keräämäämme kokemukseen sekä vankkaan simulointitaustaan. 

Valio Joensuu.jpg Kuva. Valio, Joensuun tehtaan simulointimalli

Lisäämme yritysten lean-ohjelmien tehokkuutta. Tuomme perinteisen jatkuvan, mutta varovaisen lean-kehitysohjelman rinnalle simulointiosaamisemme. Simuloinnin avulla voidaan tutkia myös sellaisia parannusvaihtoehtoja, joita muuten ei uskallettaisi toteuttaa johtuen niiden suuresta riskistä joko kustannusten tai epäonnistumisen tähden. Kun toimenpiteiden vaikuttavuus voidaan nähdä jo etukäteen ennen kuin varsinainen implementointi alkaa myös riskialttiit, mutta suuremman hyödyn tuottavat kehityshankkeet voidaan aloittaa.

Menestysprojektit ovat olleet pohjana Delfoi Lean –projektimallille.  Lähtötilanteesta tai yrityksen koosta riippumatta projektin tulokset ovat olleet merkittäviä. Asiakkaitamme ovat mm.

  • ABB (useat tehtaat), Cargotec, Hollming Works, Ponsse, Technip, Procter & Gamble, Ruukki, Rocla, Metso Paper, NOKIA, Valio, Volvo Trucks (hyttitehdas, Umeå)

Tarkka simulointi

Delfoi Lean Factory - projekteissa toteutuneet tulokset ovat vastanneet tarkasti simuloimalla ennustettuja tuloksia. Toteutuneet tulokset vastaavat simuloituja tuloksia yli 95% tarkkuudella. 

Palvelumallin kuvaus

ARVO / Arvonmuodostuksen ja kehitystarpeen määritys

Delfoi analysoi tärkeimpien arvoketjujen nykytilan ja valitsee kehityskohteet. Lisäksi analyysi toimii vertailukohtana muutosten vaikutusten seurannassa.

ARVOKETJU / Arvoketjun määritys

Määritetään arvoketjun tavoitetila, joka kuvaa miten arvoketjun tulisi toimia, ilman nykyisten työkäytäntöjen tai tilojen aiheuttamaa rajoitetta.

RATKAISU / Suunnittelu ja simulointi

Yrityksen johdon hyväksymä tavoitetila konkretisoidaan ja suunnitellaan tarkasti. Uudet prosessit ja layoutit testataan tapahtumapohjaisella simulointimallilla ennen niiden toteuttamista lattiatasolla. Simuloinnilla todentamalla taataan, että kehitystoimenpiteillä on haluttu vaikutus läpäisyaikaan, kapasiteettiin ja tuottavuuteen. Esimerkiksi 50% läpimenoajan lyhentämiseen tähtäävät toimenpiteet on veriosfioitu etukäteen ja myös riskialttiit ja suuremman hyödyn antavat toimet voidaan toteuttaa. Simulointi parantaa myös yhteistyötä. Simulointimallilla voidaan esittää tuotannon eri sidosryhmille muutosten vaikutus etukäteen ja välttyä keskeneräisenä lattiatasolle vietyjen suunnitelmien muutoshalua estäviltä voimilta.

TOTEUTUS/ Toteutus ja seuranta

Delfoi Lean -projektimallin toteutusvaiheessa tavoitetilaan vaadittavat toimenpiteet ja muutokset saatetaan henkilöstön kanssa yhdessä käytäntöön. Näin sidotaan henkilöstö osaksi muutosta sekä annetaan heille tarvittavat työkalut jatkaa itsenäistä kehittämistä


Lataa alla olevasta linkistä esitys Lean Factory -tuottavuuden kehitys sekä Lean Factory -esite:


Jaa tämä sivu


Ota yhteyttä