ZAAWANSOWANE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE

planner_2_300.gif

Delfoi Planner – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie za pomocą Delfoi PLANNER

Delfoi Planner jest łatwym w obsłudze, działającym w przeglądarce, wizualnym rozwiązaniem APS (Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) wraz z funkcjonalnością zarządzania przestrzenią produkcyjną i zbieraniem danych (MES) Oprogramowanie efektywnie wykorzystuje przemysłowy internet (IoT i IoS), umożliwiając wymianę danych pomiędzy zainteresowanymi stronami w czasie rzeczywistym. Operacje produkcyjne i serwisowe stały się dostępne online. 

ZWIĘkszona przejrzystość operacji

Rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) firmy Delfoi umożliwia kompleksową przejrzystość operacji łańcucha dostaw pomiędzy wieloma fabrykami (wielozakładowe planowanie). Wszystkie zainteresowane grupy posiadają błyskawiczny dostęp do software’u harmonogramującego przez internet, bez względu na lokalizację. Dzięki temu skalowalność tego samego oprogramowania jest dobrze dopasowana dla małych zakładów. Doświadczenie użytkowników pokazuje, że jest to oprogramowanie najlepsze w swojej klasie. Software jest prosty w obsłudze i dzięki temu pozwala na redukcję czasu planowania z kilku godzin na kilka minut. 

Delfoi Planner 4.0.JPG

Delfoi Planner: przeglądarkowe rozwiązanie APS do zaawansowanego, wielozakładowego planowania i harmonogramowania efektywnie wykorzystuje przemysłowy internet.

Delfoi Planner jest rozwiązaniem przejrzystym, opartym na przeglądarce oraz chmurze. Rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) jest unikatowe dzięki temu, że zawiera funkcjonalności dla realizacji produkcji (MES). To zaawansowane rozwiązanie do planowania i harmonogramowania dobrze nadaje się dla przemysłu dyskretnego, przemysłu skoncentrowanego na projektach, serwisu oraz operacji utrzymania ruchu.  

Delfoi Planner może być łatwo zintegrowany z każdym systemem ERP przy użyciu sprawdzonych i wypróbowanych interfejsów. Najbardziej znaczącymi korzyściami płynącymi z użycia Delfoi Planner są – zdecydowane skrócenie czasu planowania oraz łatwość obsługi. Podczas planowania można zawsze używać zsynchronizowanych oraz aktualnych danych produkcyjnych. W przeciwieństwie do przestarzałych systemów, takich jak MS Excel, przy użyciu Delfoi Planner nowy plan jest gotowy w kilka minut zamiast godzin.

Zaawansowane harmonogramowanie z Delfoi umożliwia radykalne zredukowanie czasu procesu produkcyjnego, zminimalizowanie pracy w toku oraz zwiększa dokładność dostaw. Bazujące na chmurze rozwiązanie jest łatwe do wdrożenia oraz zwiększa przejrzystość planowania między jednostkami produkcyjnymi (wielozakładowe), działami sprzedaży oraz innymi grupami interesów firmy – na całym świecie.

Przypadek klienta (ciężki sprzęt OEM, produkcja na zlecenie), wyniki ROI:

 • Czas realizacji zamówienia zmniejszył się o 50%
 • Praca w toku obniżyła się o 50%
 • Dokładność czasu dostarczenia produktu wzrosła z 75% do ponad 90% bez dodatkowego nakładu czasu oraz materiału

Zaawansowane Planowanie Łańcucha dostaw, harmonogramowanie i realizacja

Delfoi Planne  umożliwia przejrzyste, podzielne zaawansowane harmonogramowanie, planowanie oraz kontrola złożonego łańcucha dostaw produkcyjnych uwzględniając wiele zakładów – począwszy od produkcji komponentu, aż po ostateczną linię montażową. Dzięki zdolności efektywnego wykorzystania przemysłowego internetu, wszystkie działania prowadzone są w czasie rzeczywistym, online. Nawet jeśli jednostki produkcyjne są zlokalizowane daleko od siebie, wszystkie zmiany w produkcji są natychmiastowo ponownie harmonogramowane poprzez cały łańcuch od podwykonawcy lub fabryki części składowych do producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Różne fragmenty produkcji mogą być zdalnie monitorowane, na przykład postęp produkcji, ilości oraz zagadnienia związane z jakością. time, quantities and quality issues.

Planowanie sprzedaży i operacji (Sop)

Moduł SOP rozwiązania Delfoi Planner umożliwia elastyczne i przejrzyste prognozowanie pomiędzy sprzedażą, a produkcją. Delfoi Planner's SOP module enables flexible and transparent forecasting planning between sales and production. Planowanie popytu, planowanie wstępnego montażu oraz planowanie wydajności są unikalnie połączone w ramach tego samego oprogramowania.

Delfoi Planner w skrócie

 • Szybkie Zaawansowane Planowanie i Haromonogramowanie. Szybkie zmiany harmonogramu całego łańcucha produkcyjnego. Czas spędzony na zmianie planu produkcyjnego jest zredukowany z godzin do minut. Planisita może na przykład wybrać ostatni możliwy czas produkcji bazując na zamówieniu, oprogramowanie automatycznie kalkuluje kiedy proces musi zostać rozpoczęty najpóźniej.
 • Łatwość użycia
  Wizualny wykres Gantta umożliwia łatwe planowanie za pomocą funkcjonalności “przeciągnij i upuść”. Software zawiera pełen zestaw zaawansowanych algorytmów harmonogramowania dla zleceń czasowych oraz sekwencyjnych.  
 • Rozwiązanie przeglądarkowe
  Rozwiązanie oparte o HTML5 zapewnia przejrzystość planowania jak również niskie koszty utrzymania oraz cyklu życia.
 • Integrowalność
  Zintegrowanie oprogramowania z systemem ERP lub innymi systemami danych jest solidne i proste. Software może być zintegrowany przy użyciu różnych rozwiązań interfejsowych SOA (Web service)-, XML – lub bezpośrednie połączenie z bazą danych.
 • Produkcja bez użycia papieru. Realizacji produkcji oraz monitoring wydajności (MES)
  Funkcjonalność działa zsynchronizowana z aktualnymi, rzeczywistymi danymi produkcji. Harmonogramowanie zamówień pracy zaczyna się oraz kończy na produkcji przy użyciu terminali. Zmiany w planowaniu są na bieżąco aktualizowane na hali produkcyjnej i vice versa. Postęp zamówień jest monitorowany w czasie rzeczywistym. Zdarzenia takie jak rozpoczynanie i kończenie fazy pracy lub sprawdzanie jakości są monitorowane w czasie rzeczywistym – globalnie. Historia życia produktu oraz śledzenie jakości są częścią modułu MES.
 • Zarządzanie globalnych łańcuchem dostaw produkcyjnych. Unikalne zarządzanie łańcuchem produkcji umożliwia przejrzystość i możliwość szybkiej zmiany całego łańcucha produkcji w wielu lokalizacjach oraz zarządzanie zdalnie zlokalizowanymi jednostkami produkcyjnymi.
 • Szybkie wdrożenie. System można wdrożyć tanio oraz szybko. Klienci są w stanie wdrożyć oprogramowanie przy pomocy własnych pracowników.UDOSTĘPNIJ

Delfoi Planner

delfoi_planner_web_en_20151008.jpg

Skontaktuj się z nami


Delfoi Planner 4.0:


Zobacz video klikając w logo YouTube: 

Youtube.jpg