PM0113_LSPPM6 VALMET-logolla.jpg

Wielozakładowe planowanie oraz wykonanie produkcji w przedsiębiorstwie Valmet

Valmet Technologies wybrało system do planowania produkcji Delfoi Planner, rozwiązanie  klasy APS/MES jest wykorzystywane w spółce na całym świecie.

Valmet Technologies wybrało system do planowania produkcji Delfoi Planner, rozwiązanie  klasy APS/MES jest wykorzystywane w spółce na całym świecie. Rozwiązanie jest stosowane zarówno przez dział usług oraz jednostki przemysłu papierniczego w 12 zakładach, w USA, Azji oraz Europie.

Wymagania dotyczące planowania i kontroli produkcji są szczególnie wysokie, ponieważ zmiany mają bezpośredni oraz znaczący wpływ, a partie produkcyjne są bardzo małe. Planowanie obejmuje zarówno nowe projekty jak i części zamienne.

Delfoi Planner umożliwie śledzenie zarządzania produkcją i planowanie w czasie rzeczywistym. System jest elastyczny, łatwo przystosowujący się oraz bazuje na wizualizacji, co sprawia że jest prosty w obsłudze i adaptacji. Valmet korzysta z rozwiązania Delfoi Planner, który zawiera planowanie (APS) oraz zarządzanie (MES) w jednym systemie. Rozwiązanie zostało zintegrowane w obie strony z systemem BaaN ERP. Wszystkie zadania zostały zaplanowanie oraz sprawdzone w systemie Delfoi Planner. 

INWESTYCJA W SYSTEM DO PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ GENERUJE WZROST WYDAJNOŚCI

Tapio Wiitanen, Dyrektor Naczelny Valmet Technologies Oy, przedstawia raport osiągniętych korzyści podczas seminarium przemysłowego w Alihankinta, 2015:

 • Czas oczekiwania na podstawowe produkty był o 33% szybszy
 • Wydajność wzrosła o 20%
 • Czas planowania produkcji został skrócony z pięciu do dwóch tygodni
 • Czas odzyskiwania z różnych zakłóceń zmniejszył się z pięciu do jednego dnia

Poprawiła się przejrzystość produkcji, tempo zmian znacznie wzrosło i jednocześnie poprawiło się ogólne zarządzanie. Cyfryzacja planowania oraz zarządzania produkcją w szczególności wpłynęła na testowanie alternatyw i zmian praktyk również na przyszłość. Automatyzacja zmniejszyła nakłady pracy i umożliwiła firmie Valmet kierowanie zasobów w kierunku bardziej wydajnych aktywności. 

Funkcjonalności Delfoi Planner 4.0 wykorzystywane przez Valmet:

 • Planowanie wydajności skończonej produkcji oraz utrzymanie ruchu (APS)
 • Status i zarządzanie projektami
 • Harmonogramowanie kalendarza siły roboczej
 • Cyfrowe zamówienia produkcyjne oraz monitorowanie postępu (MES)
 • Przejrzystość oraz harmonogramowanie pomiędzy różnymi jednostkami produkcji
 • Obustronna integracja z systemem BaaN
 • Wielo-przypadkowe wsparcie w ramach wewnętrznej chmury w firmie Valmet
 • Wersje językowe dostosowane do użytkowników, podgląd oraz uprawnienia

O FIRMIE VALMET

Valmet jest wiodącym, globalnym deweloperem oraz dostawcą technologii, automatyzacji i usług dla przemysłów – papierniczego oraz energetycznego. Usługi firmy Valmet obejmują wszystko poprzez outsourcing utrzymania ruchu po usprawnienie młyna i fabryki wraz częściami zamiennymi. Oferowana solidna technologia obejmuje produkty z celulozy, chusteczki, tablice i linie produkcyjne papieru, jak również elektrownie produkujące bioenergię.   Zaawansowane rozwiązania automatyzacyjne firmy Valmet obejmują projekty pojedynczych pomiarów oraz wielobranżowe projekty tworzone na potrzeby klienta. W 2015 roku wartości sprzedaży netto firmy Valmet wyniosła blisko 2.9 miliarda euro. Firma zatrudnia obecnie około 12 000 profesjonalistów na całym świecie. 

UDOSTĘPNIJ

Planowanie i wykonywanie produkcji


Skontaktuj się z nami

Zobacz video  klikając w logo YouTube: 

Youtube.jpg