LEAN – PRODUKCJA I SYMULACJA

delfoi_lean_lowres.jpg

Delfoi Lean to model projektu umożliwiający radykalne polepszenie wydajności. Bez dodatkowych zasobów produkcyjnych, proces lub skrócenie jego czasu oczekiwania może wzrosnąć nawet od 50 do 70 procent.

Poprzez wdrożenie projektu produktywności Delfoi Lean i związanej z nim symulacji, skuteczność jego działania może być z góry oszacowana na 95 procent pewności. Usługa Delfoi Lean znajduje zastosowanie w zaprojektowaniu firmy za pomocą rozwiązania, które zostaje w 95 procentach zweryfikowane za pomocą wyników wcześniej przeprowadzonej symulacji. Firma Delfoi od 1990 roku zapewnia rozwiązania służące do poprawy produktywności w przemyśle. Umiejętności udoskonalające wydajność u klientów są poparte naszymi dotychczasowymi doświadczeniami oraz solidnym zapleczem przeprowadzonych symulacji na przestrzeni ostatnich 20 lat w ponad stu spersonalizowanych projektach.

Valio Joensuu.jpg

Przykład. Valio, model symulacji dla projektu Joensuu


Poprawiamy efektywność mało wydajnych programów produkcji odchudzonej, stosowanych w firmach. To co dodajemy do tradycyjnego, ciągłego, a zarazem ostrożnego programu to nasza znajomość symulacji. Symulacja pozwala nam spojrzeć na różne alternatywy poprawy wydajności, których przedsiębiorstwa nie wdrożyłyby z uwagi na zbyt duże ryzyko związane ze zbyt wysokimi kosztami, lub też ewentualnym niepowodzeniem. W wypadku gdy można przewidzieć skuteczność zaplanowanych działań (jeszcze przed przystąpieniem do ich faktycznej realizacji) możliwe jest także uruchomienie projektów developerskich o wyższym stopniu ryzyka, ale również dających większe korzyści.

Model projektu Delfoi Lean jest oparty na wielu udanych przedsięwzięciach. Niezależnie od sytuacji początkowej lub wielkości przedsiębiorstwa, wyniki projektów były wprost znakomite. Naszymi klientami są ABB (kilka fabryk), Cargotec, Hollming Works, Ponsse, Technip, Procter & Gamble, Ruukki, Rocla, Metso Paper, NOKIA, Valio, Volvo Trucks (fabryka kabin w Umeå).

DOKŁADNA SYMULACJA

Rezultaty zrealizowane w projektach Delfoi Lean Factory były wysoce zgodne z wynikami przewidywanymi w symulacji. Rezultaty są zgodne z wynikami symulacji z dokładnością do 95%.

OPIS MODUŁU SERWISOWEGO

WARTOŚĆ / Specyfikacja tworzenia wartości i potrzeby rozwoju

Delfoi analizuje obecny stan najważniejszych łańcuchów wartości i dobiera cele rozwoju. Ta analiza służy również jako podstawa do monitorowania wpływu zmian.

ŁAŃCUCH WARTOŚCI / Specyfikacja łańcucha wartości

W przypadku łańcucha wartości określono stan docelowy, który opisuje, jak powinien on funkcjonować bez ograniczeń wynikających z obecnego wykonywania pracy lub pomieszczeń.

ROZWIĄZANIE/ Projektowanie i symulacja

Stan docelowy zatwierdzony przez kierownictwo korporacyjne został sformułowany w sposób konkretny i szczegółowy. Nowe procesy i układy testowane są za pomocą modelu symulacji zdarzeń, jeszcze zanim zostaną wdrożone w praktyce. Weryfikacja poprzez symulację umożliwia zagwarantowanie rozwoju przy zachowaniu planowanego czasu realizacji, wydajności oraz produktywności. Przykładowo: środki zmierzające do 50-procentowego skrócenia czasu realizacji zostały zweryfikowane z wyprzedzeniem, tak aby nawet działania związane z większym ryzykiem, a zarazem korzyściami mogły zostać wdrożone. Symulacja poprawia także współpracę. Model symulacji może być wykorzystany do wskazania wpływu zmian z wyprzedzeniem na różne grupy interesów produkcyjnych oraz do zapobiegania wzrostowi sił podważających chęć zmiany przy podejmowaniu niekompletnych działań.

WDROŻENIE/ Wdrażanie i kontynuacja

W fazie implementacji modelu projektu Delfoi Lean działania i zmiany niezbędne do osiągnięcia docelowego stanu podejmowane są wraz z personelem. W ten sposób personel jest częściowo zaangażowany w proces zmiany i otrzymuje niezbędne narzędzia do dalszego, niezależnego rozwoju.

UDOSTĘPNIJ