Planowanie i realizacja produkcji

Oprogramowanie do planowania i realizacji produkcji tworzy przestrzeń dla efektywnych operacji

Problem z obecnymi metodami do planowania produkcji – głównie bazują na aplikacji Microsoft Excel, przyczynia się do powolności planowania, podatności na błędy oraz braku przejrzystości pomiędzy poszczególnymi działami. Z drugiej strony, model produkcji stosowany w systemach klasy ERP nie obejmuje zdolności oraz ograniczeń produkcyjnych oraz pozwala tylko na planowanie przybliżone. Systemom ERP brakuje dobrych funkcjonalności produkcyjnych. Jest to powodem niedokładności na całej linii produkcyjnej, poprzez harmonogramy, koszty, zdolności oraz terminy dostaw. Innym minusem jest niezdolność do planowania oraz kontroli tego, co dzieje się poza granicami fabryki.

.

 delfoi_planner_multi-site2.jpg

Rysunek. Delfoi Planner, harmonogramowanie produkcji – Łańcuch produkcyjny zmienia zarządzanie w produkcję sieciową.

Planowanie produkcji, harmonogramowanie Skończone i wykonanie

Delfoi rozwinął webowe i bazujące na chmurze rozwiązanie, efektywnie wykorzystujące Przemysłowy Internet (Internet Rzeczy, Internet Usług) do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji (APS) oraz kontrolowania produkcji (MES). Delfoi Planner jest systemem łatwo integrującym się z systemem ERP posiadanym przez klienta. Program pomaga drastycznie zredukować czas realizacji oraz ilość zasobów w toku, jak również usprawnia dokładność dostaw bez dodatkowego czasu i materiałów. Komunikacja pomiędzy działem sprzedaży i produkcji przebiega teraz jak z płatka. Planowanie oraz kontrola stają się przejrzyste globalnie i są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Planowanie i ZARZĄDZANIE zmianami produkcji sieciowej

Delfoi Planner pozwala na bardzo szybkie przeplanowanie zmian w łańcuchach produkcyjnych, jak również na globalne śledzenie stanów produkcji – postęp prac, zarówno pod względem czasu i liczby sztuk oraz zrealizowanych cykli prac i odchyleń jakości. Zarząd przedsiębiorstwa, planiści oraz inne zainteresowane strony są stale świadomi stanu produkcji w poszczególnych fabrykach. Dane są wprowadzane zarówno bezpośrednio przez ludzi w fabryce, jak i pobierane z maszyn.

dzielenie się informacjami

Delfoi Planner jest efektywnym narzędziem komunikacji do przekazywania informacji, dotyczących produkcji oraz tych powiązanych z dostawą. Jego oparty na sieci Web interfejs zapewnia użytkownikowi zależny od profilu dostęp do dokładnych, stosownych i zaktualizowanych informacji kiedykolwiek i gdziekolwiek jest to potrzebne. Prosty i wizualnie przejrzysty interfejs użytkownika obniża próg korzystania z systemu oraz przyśpiesza adaptację. Łatwość dzielenia się danymi podnosi poziom przejrzystości planowania oraz podejmowania decyzji, a także konsekwentnie przyśpiesza zdolności reakcyjne w Twojej firmie.

KONTROLA PRODUKCJI

Zaletą system Delfoi Planner jest własne harmonogramowanie produkcji oraz moduł realizacji dla publikowanych arkuszy z harmonogramem prac, a także przekazywanie statusów produkcyjnych na przykład do działów planowania czy sprzedaży. Oprogramowanie umożliwia planowanie i realizację produkcji bez użycia papieru.


UDOSTĘPNIJ

Skontaktuj się z nami


Zobacz video o APS klikając w logo YouTube:

Youtube.jpg